דמיון נובע

דמיון נובע היא שיטת טיפול הנובעת מהנפש אותה ייסד עמית קדם.

המפגש עם דמיון נובע, הוא מפגש לגילוי הנפש ללא התערבות חיצונית.

תפקידו של המנחה בדמיון נובע הוא להפנות את תשומת לבו של המונחה

לידיעה פנימית עמוקה הנובעת מנפשו של המונחה וללמד אותו את הכלים

למסע פנימי של התגלות הנפש ולספק לו את התמיכה הנדרשת.

במה שונה דמיון נובע מדמיון מודרך?

דמיון נובע היא שיטה שבה הדימויים עולים מתוך עולמו של המונחה,

ללא ניסיון מצד המנחה לכוון אותם,

המונחה יוצר דו-שיח עם הדימויים עד לקבלת פתרונות מתוך התגלות הנפש,

שיודעת ידיעה פנימית עמוקה את הפתרונות עבורו ,

והמנחה נמצא שם כדי לעזור לו לגלות אותם, ובכך ישנה התאמה מדויקת

לצרכים האמתיים הנובעים מהנפש ומציאת פתרון נובע מתוך נפשו של המונחה,

לעומת שיטות בדמיון מודרך שבה המנחה עוזר למונחה ל”תכנת”  עולם דימויים חדש,

שיקלטו בתודעה של המונחה, אבל החיסרון הוא שהפתרון לא נובע מתוך נפשו של המונחה,

אלא מתוך שיקול דעת של המנחה וכאן יש סיכון לחוסר התאמה לצרכים העמוקים של המונחה.

ב”ברכת שמים”

ברכה צבי

 

Back to top